неделя, април 13, 2008

Nero 6 - запис на диск с данни

Забележка: За да видите дадено изображение в цял размер, щракнете върху него! Уголеменото изображение ще се отвори в нов прозорец.

1. За да стартирате програмата, щракнете два пъти върху нейната икона, разположена на работния плот.Отваря се следният прозорец:2. Чрез показалеца на мишката посочете категорията DATA --> Make Data CD. В секцията в ляво се вижда, че по подразбиране ще се стартира NeroExpress (Open with: NeroExpress).3. Щракнете с левия бутон на мишката върху бутона Make Data CD от прозореца на програмата. Отваря се нов прозорец Nero Express:
4. За да прибавите файловете, които желаете да запишете, натиснете бутона Add, който се намира в горния десен ъгъл на прозореца:Отваря се нов прозорец Select Files and Folders:5. Използвайте лентата за навигация, за да стигнете до желаните от вас файлове:
6. Маркирайте файловете, които желаете да запишете и натиснете бутона Add:7. Повторете указаните действия, докато добавите всички желани файлове. След това натиснете бутона Finished. Прозорецът Select Files and Folders се затваря автоматично и ви връща обратно при прозореца Nero Express:
8. Тук виждате списък на всички файлове, които ще бъдат записани, техният общ обем и графика, която показва колко памет от компактдиска ще бъде заета. Натиснете бутона Next, за да продължите напред. Появява се нов диалогов прозорец:  • В полето Current recorder ще видите изписано името на вашето записващо устройство. В случай, че не е посочено правилното устройство, можете да промените избора чрез падащото меню.
  • В полето Disk name можете да дадете име на вашия диск.
  • В полето Writing speed изберете от падащото меню скоростта, с която данните ще бъдат записани на диска. Препоръчително е тази скорост да не е по-голяма от 16х (2400 KB/s).
  • Ако сложите отметка пред Allow files to be added later (multisession disk), ще имате възможност след завършване на записа, да записвате и други данни на диска, като тези от първия запис останат непроменени.
  • Ако сложите отметка пред Verify data on disk after burn, след завършване на записа програмата ще направи сравнение на данните, записани върху компактдиска с тези, които са съхранени на твърдия диск. Този процес ще отнеме допълнително време, но по този начин ще бъдете сигурни, че записът е преминал без грешки и данните върху компактиска не са повредени.
9. За да стартирате записа върху диска, натиснете бутона Burn. Ако сте забравили да поставите диска в записващото устройство, програмата ще ви подкани да го направите:Ако дискът вече е поставен, се появява следният прозорец:Забележка: Ако желаете, можете да прекратите процеса на запис, като натиснете бутона Stop, но е много вероятно дискът да стане неизползваем, ако го направите.

В случай, че сте сложили отметка пред Verify data on disk after burn, след успешното завършване на записа започва проверката за грешки:В случай, че не са открити грешки, програмата извежда следното съобщение:10. Натиснете бутона ОК, за да затворите съобщението. Връщате се към предишния прозорец, в който също е отбелязано, че записът е бил успешен.11. Натиснете Next, за да преминете напред. Компактдискът бива изваден автоматично от устройството. В новия прозорец, който се появява, имате възможност да съхраните проекта (Save project), да стартирате програмата Cover Designer или да затворите приложението.
В случай, че желаете да запишете същите файлове, но на друг диск, изберете Save project и задайте име на своя проект.12. За да затворите приложението, натиснете бутона Exit. Отново се появява прозорецът на Nero StartSmart. За да затворите и него, натиснете знакът ‘х’ в горния десен ъгъл на прозореца.
Поздравления, току-що приключихте със записа на вашия диск с данни!

2 коментара:

korenjak каза...

Много благодаря !

дедо Тодор

Анонимен каза...

Бяхте ми много полезен.Благодаря Ви.
Самоук